Youth and mobility / Mladi i mobilnost

Mlade osobe tokom i nakon završetka obrazovanja često nisu dovoljno kompetentne za izazove koje pred njih stavlja suvremeno tržište rada. Neučinkoviti načini informiranja, nefleksibilni obrazovni programi, nemogućnost stjecanja praktičnih vještina i iskustva te nedostatak samopouzdanja česta su zapreka mladima u odabiru karijere i pronalaženju adekvatnog posla. To dovodi do velikog broja nezadovoljnih mladih ljudi s posljedicom trajnog napuštanja zemlje. Dio problema leži i u neusklađenosti potreba tržišta rada s obrazovnim programima koje pohađaju učenici u srednjim školama i studenti na fakultetima pa je potreban jači angažman u uspostavi profesionalnog usmjeravanja kako bi se dugoročno zadovoljile potrebe suvremenog tržišta rada.

Kako bi utjecali na zaustavljanje negativnih trendova, Association Strive! osmislio je projekt „MiM“- Mladi i mobilnost čiji je glavni cilj povećanje kompetentnosti mladih osoba, uključujući mlade osobe s invaliditetom, za suvremeno tržište rada na području grada Čakovca i Međimurske županije kroz projekte mobilnosti. Specifični ciljevi projekta su povećati broj informiranih mladih ljudi u srednjim školama i visokoobrazovnim institucijama Međimurske županije o mogućnostima sudjelovanja na projektima mobilnosti te uključiti najugroženiju skupinu na tržištu rada- mlade osobe s invaliditetom u iste.

Mobilnost mladih odvija se u svrhu učenja, stjecanja novih vještina i osobnog razvoja te se bavi položajima mladih u neformalnom i formalnom okruženju učenja kao sudionicima razmjena mladih, rada s mladima i volonterstva. Sama definicija mobilnosti je sposobnost mladih ljudi da se kreću između različitih mjesta u svojoj domovini i izvan nje. Svrha mobilnosti je postizanje ciljeva osobnog razvoja, autonomije, u svrhu volontiranja i rada s mladima, obrazovnih sustava i programa, stručnog usavršavanja, zapošljavanja i karijere, mogućnosti stambenog zbrinjavanja i slobodnog vremena.

Kroz 5 godina uspješnog rada s mladima, primjećena je velika neinformiranost i neznanje mladih, nerazumjevanje roditelja za projekte mobilnosti te isključenost mladih osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji. U sklopu projekta „MiM“- Mladi i mobilnost planira se provesti 8 online edukacijskih modula „Pun pinklec znanja“ koji će biti namjenjeni učenicima srednjih škola i studentima grada Čakovca i Međimurske županije te obuhvatiti više od 100 mladih osoba u dobi od 16 do 30 godina. Održat će se i 10 individualnih i obiteljskih savjetovanja u svrhu informiranja i pripreme za mobilnost. Posebna pozornost posvetit će se osnaživanju mladih osoba s invaliditetom te njihovim roditeljima i/ili skrbnicima kroz zasebna individualna ili obiteljska savjetovanja. Kroz edukativni letak „Prednosti mobilnosti“ namjenjen roditeljima mladih osoba i mladih osoba s invaliditetom, približit će pojam mobilnosti, njegove pogodnosti i pozitivan utjecaj na mlade.

Kroz provedbu navedenih aktivnosti, očekivani rezultati projekta su unapređenje znanja i vještina mladih za prijavljivanje i sudjelovanje na projektima mobilnosti, veće razumijevanje i informiranost roditelja o projektima mobilnosti i prednostima sudjelovanja mladih te veća informiranost i samopouzdanje mladih osoba s invaliditetom za uključivanje u projekte mobilnosti. Ostvarivanjem očekivanih rezultata postići će se krajnji cilj odnosno povećati će se kompetentnost mladih osoba za suvremeno tržište rada na području grada Čakovca i Međimurske županije.

Sufinaciranjem ovog projekta u vrijednosti od 5 000 kn, pokrit će se troškovi nabave opreme za provođenje online radionica, troškovi organiziranja 8 online edukacijskih modula “Pun pinklec znanja” za više od 200 mladih osoba na području grada Čakovca i Međimurske županije, troškovi online promocije edukacijskih modula „Pun pinklec znanja“, troškovi organizacije sastanaka i savjetovanja te osigurati dio sredstava za izradu i tisak edukativnog letka „Prednosti mobilnosti- priručnik za roditelje“.

Projekt „MiM“-Mladi i mobilnost doprinosi afirmaciji izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja mladih, poticanju njihove kreativnosti i stvaralaštva, stjecanju novih i poboljšanju postojećih kompetencija te pružanju potpore udrugama i mladim osobama s invaliditetom uz povećanje njihove uključenosti u društvo. Odlazak na mobilnost korisnika programa direktno će utjecati na promidžbu Grada Čakovca u inozemstvu.


Također, implementacija projekta doprinjet će ostvarenju cilja 2. Dobrobit stanovništva (2P1,2P3,2P4,2P6) koji je dio prioriteta Razvojne strategije Međimurske županije za 2020. godinu.

Voditeljice projekta su Mateja Gabor i Danka Brumen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *